Đăng ký đại lý bán hàng Tiệm Phố Núi

Cơ hội kinh doanh online cùng Tiệm Phố Núi dành cho các bạn có một số ít tiền vốn. Các bạn sẽ bỏ vốn nhập hàng, từng bước bằng đơn hàng nhỏ rồi nếu bán được thì nhập đơn hàng lớn hơn. 

Vì cắt giảm được gần như toàn bộ chi phí trung gian nên nhà phân phối của Tiệm Phố Núi được hưởng lợi rất nhiều:

  • Sản phẩm chất lượng cao, uy tín
  • Mức chiết khấu cao
  • Thủ tục đăng ký dễ dàng
  • Đào tạo & hỗ trợ 24/7

Nếu bạn đồng ý thì cung cấp chi tiết thông tin dưới đây để team Tiệm Phố Núi liên hệ lại và hướng dẫn.